Thông báo

Vị trí văn phòng Khoa

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Kỹ thuật giao thông
13/10/2020
Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Kỹ thuật giao thông

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 441-QĐ/ĐU ngày 06/8/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang về chuẩn y kết nạp đảng viên.

NCS bảo vệ thành công luận văn Tiến sỹ đợt 2 năm 2020
13/10/2020
NCS bảo vệ thành công luận văn Tiến sỹ đợt 2 năm 2020

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-ĐHNT ngày 15/7/2020 của Hiệu trưởng-Trường Đại học Nha Trang. Ngày 19 tháng 09 năm 2020, tại Phòng Hội thảo A, Thư viện-Trường ĐHNT, hội đồng đã tổ chức đánh giá luận văn Tiến sỹ cho NCS Phạm Văn Thu. Kết quả đề tài xếp  loại giỏi.

Sinh viên sáng chế "xe đạp trên mặt nước"
13/10/2020
Sinh viên sáng chế "xe đạp trên mặt nước"

Với mục đích tạo ra sản phẩm mới phục vụ du lịch, nhu cầu xã hội, sinh viên Trần Đức Tuấn (Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang) đã nghiên cứu chế tạo sản phẩm xe đạp có thể di chuyển trên mặt nước.

Tiếp và làm việc với trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc
30/07/2020
Tiếp và làm việc với trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Ngày 24/04/2019 đoàn của Trường University of Ulsan UOU – Hàn Quốc đã sang thăm và làm việc với Trường ta. Về phía nhà Trường có đại diện phòng Hợp tác đối ngoại, Khoa Kỹ thuật Giao thông và các cựu học viên của UOU, về phía Trường University of Ulsan có Giáo sư Park Kyu Yeol làm trưởng đoàn và các thành viên của Khoa College of Engineering.

Video giới thiệu về Khoa