Search

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đoàn khoa KTGT nhiệm kỳ 2019-2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA KTGT NHIỆM KỲ 2019 – 2022

 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Khoa Kỹ thuật giao thông, nhiệm kỳ 2019-2022 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời tuyên truyền tới các đoàn viên, Ban chấp hành Đoàn thông báo nhanh kết quả Đại hội, cụ thể như sau:

* Thời gian Đại hội: 14h00 ngày 21/04/2019

* Địa điểm: Hội trường số 3

* Nội dung chính:

1- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên  của BCH Đoàn Khoa KTGT nhiệm kỳ 2017 – 2019

2- Dự thảo Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022

3 - Bầu Ban Chấp hành Đoàn, nhiệm kỳ 2019 - 2022;

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn khoa KTGT, nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 16 đồng chí. Trong đó, đ/c Lê Xuân Chí - được bầu làm Bí thư,  đ/c Đỗ Quang Thắng – P. Bí thư, đ/c Nguyễn Duy Hòa – P. Bí thư và 13 đ/c ủy viên như danh sách kèm theo.

Một số hình ảnh tại đại hội:
 Danh sách BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019-2022:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

GHI CHÚ

1

Lê Xuân Chí

Giảng viên

Bí thư

2

Đỗ Quang Thắng

Giảng viên

P.Bí thư

3

Nguyễn Duy Hòa

58CNOT3

P.Bí thư

4

Phan Bình Dương

59KTTT

UV thường vụ

5

Cao Ngọc Vinh

59CNOT3

UV thường vụ

6

Nguyễn Thị Ngọc Anh

60CNOT3

Thư ký

7

Nguyễn Võ Yến Nhi

60KHHH

UV

8

Nguyễn Thị Như Quỳnh

58CNOT1

UV

9

Trương Văn Sơn

58KHHH

UV

10

Đỗ Phương Nam

58CNOT3

UV

11

Đỗ Tấn Phát

58CNOT2

UV

12

Lê Thuận Hiếu

60KTTT

UV

13

Nguyễn Chí Tiến

59CNOT1

UV

14

Hàng Quốc Lộc

59C.CNOT2

UV

15

Lê Văn Phong

60C.CNOT2

UV

16

Lương Gia Cát Minh

59CNOT3

UVNguồn: Đoàn Khoa KTGT
 

 

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Đội tình nguyện khoa KTGT tổ chức Chương trình “Tổng kết hoạt động tình nguyện năm 2017”

Bài tiếp tiếp theo

Hoạt động tình nguyện giúp đỡ ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em khuyết tật tại Hòn Tằm, Khánh Hòa