Search

          Cơ khí động lực là một trong những ngành cơ khí phổ biến, tập trung nghiên cứu các loại động cơ, các hệ thống truyền động và điều khiển trong các phương tiện giao thông (ôtô, máy bay, tàu thủy,...) và các loại máy móc công, nông, ngư nghiệp. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực đại học Nha Trang đào tạo nguồn nhân lực chuyên thiết kế, sử dụng, sửa chữa, bảo trì các loại máy móc và thiết bị trong các lĩnh vực như cơ khí giao thông, xây dựng, các nhà máy sản xuất công nông nghiệp và đặc biệt là phục vụ cho ngành thủy sản.

          Bộ môn Động lực Trường Đại học Nha Trang tiền thân là Bộ môn Cơ khí tàu thuyền, được thành lập từ năm 1966 tại Trường Đại học Thuỷ sản. Bộ môn là viên gạch nền đầu tiên góp phần xây dựng, hình thành Khoa, Ngành Cơ khí của Trường. Bộ môn Động lực đã trải qua chặng đường gần 50 năm xây dựng, phát triển là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Cử nhân, Kỹ sư đến Thạc sĩ, Tiến sĩ phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc và tiến trình công nghiệp hoá đất nước. Mục tiêu đào tạo các ngành do Bộ môn quản lý đáp ứng Sứ mạng và Tầm nhìn đến năm 2030 của Nhà trường.

          Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo các chứng chỉ thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực như: Bồi dưỡng Máy trưởng, Thợ máy, Đăng kiểm viên tàu cá. Bộ môn đang từng bước được Nhà trường quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Nội dung đang cập nhật...

1. Hiện nay bộ môn đang phụ trách 02 ngành chính gồm:

- Ngành Khoa học Hàng hải

 - Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực. 

2. Bộ môn đang đào tạo 03 cấp bao gồm:

- Đại học

- Cao học ngành Cơ khí Động lực

- Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) ngành Cơ khí Động lực

Học phần quản lý

Xem đề cương chi tiết học phần tại đây

Nội dung đang cập nhật...

Thông tin

Cơ khí Động lựcCơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

Bộ môn Động lực Khoa kỹ thuật giao thông trường Đại học Nha Trang
Đề cương chi tiết học phầnĐề cương chi tiết học phần

Đề cương chi tiết học phần

Học phần quản lýHọc phần quản lý

Học phần quản lý

Nghiên cứu Khoa hocNghiên cứu Khoa hoc

Nghiên cứu Khoa hoc

Tài liệu chuyên mônTài liệu chuyên môn

Tài liệu chuyên môn

Thông báoThông báo

Thông báo


BMĐL: Thông báo