Search

Sản phẩm khoa học công nghệ

CÁC SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH VÀ GẦN ĐÂY KHOA ĐÃ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐƯỢC

1. Mô hình Tàu ngầm
2. Xe đạp nước bằng cánh nâng 
 3. Mô hình Tàu đệm khí

 
 4. Mô hình Tàu hai thân
 

 
 5. Bộ phối trộn tự động DO và SVO tạo nhiên liệu
        dùng cho động cơ Diesel tàu thủy cỡ nhỏ

 6. Điều tốc điện tử cho động cơ Diesel cỡ nhỏ
7. Bộ tự động điều khiển động cơ Diesel
 8. Xe ô tô điện - năng lượng mặt trời
 

 

Nghiên cứu khoa học

Các công trình đã công bốCác công trình đã công bố

Các công trình đã công bố

Các công trình đã, đang nghiên cứuCác công trình đã, đang nghiên cứu

Các công trình đã, đang nghiên cứu

Các đề tài NCKH của Sinh viênCác đề tài NCKH của Sinh viên

Các đề tài NCKH của Sinh viên

Các định hướng nghiên cứuCác định hướng nghiên cứu

Các định hướng nghiên cứu

Các sản phẩm khoaCác sản phẩm khoa

Các sản phẩm khoa