Search

Thông tin tuyển sinh

NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY

 • Mã ngành: 7520122
 • Chỉ tiêu: 60
 • Giới thiệu ngành

⊕ Tư vấn: TS. Huỳnh Lê Hồng Thái, ĐT: 0834310781

 

NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

 • Mã ngành: 7520130
 • Chỉ tiêu: 180
 • Giới thiệu ngành

⊕ Tư vấn: TS. Nguyễn Văn Thuần, ĐT: 0393007896

 

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 • Mã ngành: 7520116
 • Chỉ tiêu: 60
 • Giới thiệu ngành

⊕ Tư vấn: ThS. Đoàn Phước Thọ, ĐT: 0988 860 684

 

QUẢN LÝ HÀNG HẢI VÀ LOGISTICS

 • Mã ngành: 
 • Chỉ tiêu: 60
 • Giới thiệu ngành

Nội dung đang cập nhật