Khoa học công nghệ

Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV

 • 07/07/2021
 • 53

Sinh viên sáng chế "xe đạp trên mặt nước"

 • 13/10/2020
 • 154

Tổ chức đánh giá và nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên

 • 18/06/2020
 • 279

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đợt 1 năm 2020

 • 15/06/2020
 • 221

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học thông qua câu lạc bộ mô hình ô tô và cuộc thi thiết kế chế tạo ô tô tiết kiệm nhiên liệu.

 • 19/11/2018
 • 142

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

 • 30/10/2018
 • 154

Đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường của Khoa Kỹ thuật giao thông

 • 23/09/2018
 • 143

Lễ bảo vệ Đề tài cấp trường năm học 2017-2018, Khoa Kỹ thuật Giao thông

 • 13/07/2018
 • 136

Kết quả cuộc thi đua mô hình tàu thủy lần 2

 • 28/04/2018
 • 154

Đội xe sinh thái Khoa kỹ thuật Giao thông tham cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu do Honda tổ chức

 • 18/04/2018
 • 137