Hợp tác đối ngoại

Tư vấn tuyển sinh đại học tại Trường PTTH Nguyễn Trãi – Ninh Hòa

 • 24/11/2020
 • 363

Tiếp và làm việc với trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc

 • 30/07/2020
 • 237

Khoa Kỹ thuật Giao thông mở rộng hợp tác với doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

 • 09/01/2019
 • 243

Khoa Kỹ thuật Giao thông tiếp và làm việc với Công ty OBD Việt Nam

 • 02/01/2019
 • 245

Tham dự hoạt động STEM tại Trường PTTH Nguyễn Trãi - Ninh Hòa

 • 05/12/2018
 • 232

Tham dự hoạt động STEM tại Trường PTTH Nguyễn Trãi - Ninh Hòa

 • 05/12/2018
 • 0

Khoa kỹ thuật giao thông thăm quan và tìm hiểu cơ hội hợp tác với THACO Trường Hải - Chu Lai, Quảng Nam

 • 12/09/2018
 • 142

Khoa Kỹ thuật giao thông hợp tác với công ty Bluetech Finland

 • 16/05/2018
 • 130

Lễ ký kết hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học hàng hải

 • 12/05/2018
 • 130