TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 60 NĂM 2022

  • 15-07-2022
  • /
  • Khoa KTGT
  • 136
  • Đào tạo

Ngày 15/07/2022, Khoa Kỹ thuật Giao thông Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức 5 Hội đồng đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên khóa 60 đại học chính quy 4 chuyên ngành: Công nghệ ô tô, Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải và Cơ khí động lực.

 

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 60 NĂM 2022

Tham dự buổi đánh giá có: TS. Huỳnh Văn Vũ – Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông, TS. Đỗ Quang Thắng – Bí thư Đoàn trường cùng với các thầy trong Khoa.

Đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học là thành quả của sự tích lũy kiến thức của sinh viên trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Dưới sự hướng dẫn của các thầy, sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng. Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của các trò và tiếp tục ghi dấu công lao của các thầy trong sự nghiệp trồng người. Năm nay sinh viên đã có nhiều tiến bộ trong cách trình bày đồ án cũng như khả năng trả lời các câu hỏi của Hội đồng bảo vệ. Chất lượng đồ án của sinh viên ngày càng được tăng lên rõ rệt. Các Hội đồng bảo vệ đã làm việc khách quan để đưa ra những nhận xét, góp ý cho sinh viên hoàn thiện tốt hơn đồ án của mình.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ hội đủ các điều kiện để có thể đảm nhận tốt công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chúc các bạn sinh viên luôn luôn vững bước, tự tin và thành công cùng với những nguyện vọng, những hoài bão và những ước mơ trong con đường tiếp theo của cuộc đời mình thật vui vẻ và hạnh phúc.

 

Một số hình ảnh:
Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bài viết trước

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông
THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Tin tiếp theo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
02/08/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức  thành công Hội thảo khoa học về  cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano
17/07/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông
06/07/2022

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông

Thông báo v/v thu nhận đồ án/khóa luận
06/07/2022

Thông báo v/v thu nhận đồ án/khóa luận