Search

Tổ chức đánh giá và nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên

Chiều ngày 16/06/2020, tại phòng họp khoa, Khoa KTGT đã tổ chức nghiệm thu thành công 4 đề tài NCKH sinh viên

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo vỏ ô tô sinh thái bằng vật liệu composite cốt sợi Carbon (SV2019-13-03).

CBHD: TS. Nguyễn Văn Thuần

2. Nghiên cứu cải hoán hệ thống nhiên liệu trên động cơ Honda 110cc phục vụ thi xe sinh thái và quảng bá ngành ô tô (SV2019-13-13).

CBHD: ThS. Mai Sơn Hải

3. Nghiên cứu chế tạo hợp lý khung ô tô sinh thái phục vụ đào tạo và quảng bá ngành Kỹ thuật ô tô (SV2019-13-14).

CBHD: ThS. Huỳnh Trọng Chương

4. Nghiên cứu sử dụng hai nguồn năng lượng trên ô tô mô hình phục vụ đào tạo và quảng bá ngành Kỹ thuật ô tô (SV2019-13-15).

CBHD: TS. Nguyễn Văn Thuần

Các đề tài nêu trên do nhóm sinh viên các khóa 58 và 59 ngành Kỹ thuật ô tô thực hiện, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có tính ứng dụng thực tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt có ý nghĩa trong công tác quảng bá tuyển sinh ngành Kỹ thuật ô tô. Trong số đó 2 đề tài hỗ trợ trực tiếp, nhằm nâng cao chất lượng đội xe sinh thái của Khoa Kỹ thuật Giao thông.

Chủ tịch các hội đồng đề nghị các nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa và sớm hoàn thiện các thủ tục cho phòng KHCN để thanh lý hợp đồng đề tài với nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi đánh giá và nghiệm thu đề tài.


   
  
                                 
                                               
                                                                                                                                                        Nguồn: Khoa KTGT
  • Chia sẻ

Bài viết trước

Kết quả cuộc thi đua mô hình tàu thủy lần 2

Bài tiếp tiếp theo

Đội xe sinh thái Khoa kỹ thuật Giao thông tham cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu do Honda tổ chức