THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

  • 02-08-2022
  • /
  • Khoa KTGT
  • 261
  • Đào tạo

Kết quả xét tốt nghiệp năm 2022

Tải tệp | Xem trực tuyến
THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

Trường Đại học Nha Trang tổ chức  thành công Hội thảo khoa học về  cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano

Bài viết trước

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022

Tin tiếp theo

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022

Bài viết liên quan

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022
24/08/2022

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022

Ngày Hội tuyển dụng Lần 2 năm 2022
15/08/2022

Ngày Hội tuyển dụng Lần 2 năm 2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức  thành công Hội thảo khoa học về  cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano
17/07/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 60 NĂM 2022
15/07/2022

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 60 NĂM 2022