NCS bảo vệ thành công luận văn Tiến sỹ đợt 2 năm 2020

  • 13-10-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 746
  • Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-ĐHNT ngày 15/7/2020 của Hiệu trưởng-Trường Đại học Nha Trang. Ngày 19 tháng 09 năm 2020, tại Phòng Hội thảo A, Thư viện-Trường ĐHNT, hội đồng đã tổ chức đánh giá luận văn Tiến sỹ cho NCS Phạm Văn Thu. Kết quả đề tài xếp  loại giỏi.

NCS bảo vệ thành công luận văn Tiến sỹ đợt 2 năm 2020

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Thu

Tên đề tài: “Nghiên cứu ổn định của tấm composite ba pha dùng trong chế tạo kết cấu tàu thủy”

Mã số: 9520116

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

CUỘC THI TÌM HIỂU LOGISTICS 2020

Bài viết trước

CUỘC THI TÌM HIỂU LOGISTICS 2020
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022

Tin tiếp theo

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022

Bài viết liên quan

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022
24/08/2022

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp NTU" 2022

Ngày Hội tuyển dụng Lần 2 năm 2022
15/08/2022

Ngày Hội tuyển dụng Lần 2 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
02/08/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức  thành công Hội thảo khoa học về  cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano
17/07/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano