Thông báo

Thông báo tuyển dụng lao động Kỹ sư ngành Kỹ thuật Tàu thủy

  • 23/08/2017

     Công ty TNHH Vard Vũng Tàu VARD là một trong những nhà thiết kế và đóng tàu chuyên dụng, phục vụ cho ngành công nghiệp dịch vụ thăm dò và khai thác dầu khí xa bờ lớn trên thế giới. Hiện nay Công ty Vard đang cần tuyển nhân sự làm việc tại công ty với nhu cầu nhân lực dự kiến như sau:

-       Kỹ sư Đóng tàu thủy     Số lượng 17;
    Thông tin chi tiết tại đây.
    Để nhận thêm thông tin hỗ trợ cần thiết, liên lạc:
-       TS Huỳnh Lê Hồng Thái – Giảng viên bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy; Điện thoại: 0123.431.0781