Thông báo

Thông báo thành lập Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực quý III/2022

  • 12/09/2022

Thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-ĐHNT ngày 07/09/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, mã số: 8520116 (danh sách kèm theo).

1. Đánh giá khả năng chuyển động động cơ diesel D28 thành động cơ HCCI sử dụng nhiên liệu xăng/ethanol bằng phương pháp mô phỏng

Học viên: Phạm Văn Thụy 

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực     

Mã số: 62CH031

Được tổ chức vào hồi: 7 giờ 00 đến 8 giờ 20, ngày 24 tháng 09 năm 2022,
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật Giao Thông.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự hao mòn tầng máy nén đến công suất động cơ tuabin khí DR-76 bằng phương pháp mô phỏng

Học viên: Lê Hữu Bình

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực     

Mã số: 61CH124

Được tổ chức vào hồi: 8 giờ 25 đến 9 giờ 40, ngày 24 tháng 09 năm 2022,
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật Giao Thông.

3. Nghiên cứu chế độ khai thác của động cơ Caterpillar C32 phù hợp với điều kiện Việt Nam

Học viên: Lê Quốc Yên

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực     

Mã số: 62DT04

Được tổ chức vào hồi: 9 giờ 45 đến 11 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2022,
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật Giao Thông.

          Khoa Kỹ thuật Giao thông trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các Quý vị quan tâm đến các đề tài này thông báo buổi đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho các học viên.