Thông báo

Thông báo sinh hoat học thuật bộ môn Động lực

  • 10/01/2018

   Bộ môn Động lực, Khoa Kỹ thuật Giao thông sẽ tổ chức sinh hoạt học thuật Bộ môn vào lúc 8g0, thứ 5, ngày 11/01/2018 tại phòng C1 Viện khai thác Thủy sản. 
  - Chủ đề: Đánh giá khả năng chế tạo bơm hút phục vụ nhu cầu vận chuyển tôm cá tại các trang trại nuôi trồng thủy sản

  Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn Học viên quan tâm tham dự