Thông báo

Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

  • 19/10/2020

Thực quyết định số 1237/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về thành lập Hội đồng đánh giá, nhiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “TR2019-13-14: Nghiên cứu, đánh giá độ bền kết cấu chân giàn khoan ngời khơi khi bị tại nạn đâm va bằng phương pháp mô phỏng” do TS. Đỗ Quang Thắng làm chủ nhiệm. Nay Khoa KTGT xin thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

 

Thời gian: 15h00 ngày 21/10/2020

Địa điểm: Văn phòng Khoa KTGT

 

Kính mời Quý thầy cô và Quý vị quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguồn: Khoa KTGT