Thông báo

TB hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp Trường của NCS Hồ Đức Tuấn

  • 05/03/2021

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-ĐHNT ngày 15/01/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở ngành Kỹ thuật cơ khí động lực cho NCS

 Nghiên cứu sinh: Hồ Đức Tuấn

Tên đề tài: “Nghiên cứu thành lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật động cơ diesel máy chính tàu cá Việt Nam”

Mã số: 9520116

          Khoa KTGT trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các Quý vị quan tâm đến các đề tài này  tham dự buổi đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp Trường vào hồi 8h:00 ngày 27/03/2021 (thứ 7)  tại Phòng họp số 4, Trường ĐHNT.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                Nguồn: Khoa KTGT