Thông báo

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2023

  • 07/02/2023
Thân gửi các bạn sinh viên Danh sách tốt nghiệp quý 1 năm 2023 của khoa KTGT bao gồm các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật cơ khí động lực và Khoa học hàng hải như file đính kèm.
 
Các bạn sinh viên kiểm tra thông tin của mình nếu có gì sai sót thì phản hồi về Văn phòng Khoa trước ngày 12/02/2023.