Search

Công trình KHCN đã công bố

TT

Tên tác giả, đồng tác giả

Tên báo cáo

Tên kỷ yếu

Hội thảo cấp

Mã ISBN

Nhà  xuất bản

Năm xuất bản

1

Trần Gia Thái

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vật liệu PolyPropylen CoPolymer (PPC) trong đóng tàu cá xa bờ Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học vật liệu toàn quốc

Quốc gia

 

 

2016

2

Trần Gia Thái

Comparison of Ship Resistance and Flow for Vietnamese Fishing Vessels, Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí động lực toàn quốc.

Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí động lực toàn quốc

Quốc gia

 

 

2016

3

Trần Gia Thái

Xác định sức cản các mẫu tàu đánh cá vỏ gỗ Việt Nam bằng phần mềm Ansys Fluent.

Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí động lực toàn quốc

Quốc gia

 

 

2016

 

4

Trần Gia Thái

Numerical prediction of Vietnamese Fishing boats resistance using
OpenFOAM.

10th Internatonal Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics

Quốc tế

 

 

2017

5

Trần Gia Thái

Resistance and Hull Form Optimization for Vietnamese Fishing Vessels.

10th Internatonal Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics

Quốc tế

 

 

2017

6

Trần Gia Thái

Application of Mathematical Programming for Optimal Programming of Vietnamese Fishing Fleet

 

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XV, Phân ban Toán ứng dụng, Trường ĐH Bách khoa tp Hồ Chí Minh

Trường

 

 

2017

7

Nguyễn Thanh Tuấn

Tính toán hàm lượng khí sót trong động cơ xăng ô tô

Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực

 

 

 

 

8

Huỳnh Văn Vũ

The effect of material properties to the longitudinal ultimate strength of intact ship by simulation method

Hội thảo quốc tế International Conference E&T Solutions 2018

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018

9

Đỗ Quang Thắng

Residual strength of dented stiffened cylinders under combined loads

Proceeding of Progress in the Analysis and Design of Marine Structures

Quốc tế

978-1138069077

Elsevier

 

2019

10

Đỗ Quang Thắng

Fracture response of tubular T-joints under dynamic mass impact

International Conference on Collision and Grounding of Ships and Offshore Structures

Quốc tế

 

Taylor and Francis

2019

11

Nguyễn Văn Thuần

Variability of mid-plane symmetric functionally graded material beams in free vibration

The Computational Structural Engineering Institute of Korea

Quốc tế

1229-3059

 

2018

12

Nguyễn Văn Thuần

Brittleness indicators of high-performance steel-fiber-reinforced concretes under compression with their size effects

International Conference
on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

Quốc tế

978-604-95-0502-7

 

2018

13

Nguyễn Văn Thuần

Probabilistic analysis on the uncertainty in natural frequency of functionally graded material beams

International Conference
on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

Quốc tế

978-604-95-0502-7

 

2018

14

Nguyễn Văn Thuần

Comparative structural and non-structural properties of ultrahigh performance steel-fiber-reinforced concretes and high performance steel-fiber-reinforced concretes.

International Conference on Green Technology and Sustainable Development

Quốc tế

978-1-5386-5126-1

IEEE

2018

15

Nguyễn Văn Thuần

Investigation into the response variability of a higher – order beam resting on a foundation using a stochastic finite element method

Congrès International de Géotechnique  Ouvrages Structures

Quốc tế

2366-2557

Springer

2019

16

Nguyễn Văn Thuần

Comparative Performances of Reinforced Beams Using Concrete Made from Crushed Sand and Fly Ash

International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture

Quốc tế

2366-2557

Springer

2020

17

Huỳnh Lê Hồng Thái

Identify young’s modulus of disc brake by method of analysis frequency response

1st Korea-Vietnam International Symposium on Civil Engineering

 

Quốc tế

 

 

2018

18

Đỗ Quang Thắng

Ultimate strength formulations of intact and dented ring-stiffened cylinders under external hydrostatic pressure.

Proceeding of the 32th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Wuhan University of Technology

Quốc tế

 

 

2018

19

Đỗ Quang Thắng

Residual strength of stringer-stiffened cylinder subjected to external hydrostatic pressure

Proceeding of the 3rd International Conference on Safety And Reliability of Ships, Offshore & Subsea Structures

Quốc tế

 

 

2018

20

Đỗ Quang Thắng

On the resistance of stringer-stiffened cylinders subjected to dynamic lateral mass impact

Proceeding of the 31th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Osaka, Japan

Quốc tế

 

 

2017

21

Đỗ Quang Thắng

Numerical investigation on the responses of steel stringer-stiffened cylinders subjected to dynamic lateral mass impact.

Proceeding of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea (SNAK)

Quốc tế

 

 

2017

22

Đỗ Quang Thắng

Residual strength of damaged stringer-stiffened cylinders subjected to hydrostatic pressure.

Proceeding of Annual Spring Meeting of the Society of Naval Architects of Korea

Quốc tế

 

 

2017

23

Đỗ Quang Thắng

Numerical investigations on the buckling collapse behavior of dented ring-stiffened cylinders under combined axial compression and radial pressure.

Proceeding of the 30th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM)

Quốc tế

 

 

2016

24

Đỗ Quang Thắng

Residual strength formulation for damaged ring-stiffened cylinders subjected to combined axial compression and radial pressure.

Proceeding of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea (SNAK)

Quốc tế

 

 

2016

25

Đỗ Quang Thắng

Numerical investigations on the collapse behavior of damaged stringer-stiffened cylinders subjected to hydrostatic pressure

Proceeding of Annual Spring Meeting of the Society of Naval Architects of Korea (SNAK)

Quốc tế

 

 

2016

 

 

  • Ngày cập nhật: 07/09/2023
  • Ngày đăng: 21/12/2020
In nội dung

TT

Tên bài báo

Tác giả. đồng tác giả

Tên tạp chí

Mã tạp chí (ISSN)

Nhà  xuất bản

Năm xuất bản

1

Method of assessment the effect of uncertainties on the hull girder ultimate strength

Đỗ Quang Thắng

Journal of Marine Science and Technology

1859-316X

Đại học hàng hải

2020

2

Nghiên cứu thiết kế các mẫu tàu cá vỏ thép phù hợp với nghề cá Việt Nam

Trần Gia Thái

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

 

Đại học Nha Trang

2016

3

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật để lựa chọn các mẫu tàu cao tốc có tính năng tốt.

Trần Gia Thái

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

 

 

Đại học Nha Trang

2016

4

Tính toán sức cản tàu cá vỏ gỗ Việt Nam dạng tuyến hình vỏ dưa.

Trần Gia Thái

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

 

 

2016.

5

Mô phỏng trường dòng chảy của nước bao quanh thân tàu bằng lý thuyết CFD.

Trần Gia Thái

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

 

 

2016.

6

Quy hoạch đội tàu khai thác thủy sản phù hợp với nghề cá Việt Nam,

 

Trần Gia Thái

Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng Trường Đại học xây dựng,

2615-9058

 

2017.

7

Tối ưu hóa đội tàu dịch vụ hậu cần – tàu khai thác phù hợp với nghề cá Việt Nam.

Trần Gia Thái

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1859-4581

 

2017

8

Đánh giá độ bền va đập của tấm kết cấu vỏ tàu composite bởi trọng vật rơi tự do

Huỳnh Văn Vũ

Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải

 

 

2019

9

Giảm tiêu hao xăng cho gắn máy bằng phương pháp điều chỉnh BCHK

Phùng Minh Lộc

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2016

10

Thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất cuối kỳ nén có kết nối máy tính phục vụ chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ diesel tàu cá

Phùng Minh Lộc

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2017

11

Lựa chọn các thông số cảnh báo cho Hệ động lực tàu cá xa bờ

Phùng Minh Lộc

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2018

12

Nghiên cứu ứng dụng PLC trong  thiết kế thiết bị cảnh báo cho Hệ động lực tàu cá xa bờ

Phùng Minh Lộc

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2018

13

Giải pháp triển khai ứng dụng thiết bị cảnh báo sự cố hệ động lực cho tàu cá Việt nam

Phùng Minh Lộc

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2019

14

Lựa chọn các thông số kiểm tra an toàn kỹ thuật cho máy chính tàu cá

Phùng Minh Lộc

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2020

15

Thông số cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ

Hồ Đức Tuấn

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2019

16

Nghiên cứu đề xuất bộ thông số chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho máy chính tàu cá Việt Nam.

Hồ Đức Tuấn

 

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2019

17

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến công suất và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ diesel máy chính tàu cá

Hồ Đức Tuấn

 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

0886-7056

 

2019

18

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải của động cơ diesel máy chính tàu cá

Hồ Đức Tuấn

 

Khoa học công nghệ Đà Nẵng

1859-1531

 

2020

19

Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của áp suất phun nhiên liệu trên đường ống cao áp đến quá trình  hình thành hỗn hợp cháy trong động cơ diesel máy chính tàu cá

Hồ Đức Tuấn

 

Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật

1859-1272

 

2020

20

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo áp suất phun nhiên liệu trên đường ống cao áp để chẩn đoán Trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel Máy chính tàu cá

 

Hồ Đức Tuấn

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2020

21

Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của thời điểm phun hỗn hợp dầu diesel – dầu dừa đến công suất và phát thải của động cơ diesel 4che yanmar

Đoàn Phước Thọ

Tạp chí Cơ khí  Việt Nam 

0886-7056

 

2016

22

Nghiên cứu ứng dụng PLC trong thiết kế thiết bị cảnh báo cho hệ động lực tàu cá

Đoàn Phước Thọ

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2018

23

Thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất trên đường ống cao áp động cơ diesel máy chính tàu cá

Đoàn Phước Thọ

Tạp chí Khoa học – công nghệ Thủy sản

1859-2252

 

2020

24

Numerical studies on residual strength of dented tension leg platforms under compressive load

Đỗ Quang Thắng

Journal of Science and Technology in Civil Engineering

1859-2996

Đại học Xây dựng

2020

25

Deriving formulations for forecasting the ultimate strength of locally dented ring-stiffened cylinders under combined loads

Đỗ Quang Thắng

Science and Technology Development Journal

1859-0128

Đại học quốc gia HCM

2020

 

  • Ngày cập nhật: 21/12/2020
  • Ngày đăng: 21/12/2020
In nội dung

TT

Tên bài báo

Tác giả, đồng tác giả

Chỉ số ISI (EI), SCI (SSCI) SCIE (Số liệu 2020)

Tên Tạp chí

Nhà xuất bản

P-ISSN

Năm xuất bản

1

Predicting the collision damage of steel ring-stiffened cylinders and their residual strength under hydrostatic pressure.

Đỗ Quang Thắng

SCI, Q1, IF: 3.07

Ocean Engineering

Elsevier

 

0029-8018

2018

2

Ultimate strength of intact and dented steel stringer-stiffened cylinders under hydrostatic pressure.

Đỗ Quang Thắng

SCI, Q1, IF: 4.11

Thin-Walled Structures

Elsevier

 

0263-8231

2018

3

Dynamic lateral mass impact on steel stringer-stiffened cylinders

Đỗ Quang Thắng

SCI, Q1, IF: 3.64

International Journal of Impact Engineering

Elsevier

 

0734-743X

2018

4

Residual strength of damaged ring-stiffened cylinders subjected to external hydrostatic pressure

Đỗ Quang Thắng

SCIE, Q1, IF: 2.87

Marine Structures

Elsevier

 

0951-8339

2017

5

Ultimate strength formulation considering failure mode interactions of ring-stiffened cylinders subjected to hydrostatic pressure

Đỗ Quang Thắng

SCI, Q1, IF: 3.07

Ocean Engineering

Elsevier

 

0029-8018

2018

6

Experimental investigations on the failure modes of ring-stiffened cylinders under external hydrostatic pressure

Đỗ Quang Thắng

SCIE, Q1, IF: 2.24

International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering  

Elsevier

 

2092-6782

2018

7

Numerical studies of the failure modes of ring - stiffened cylinders under hydrostatic pressure

Đỗ Quang Thắng

SCIE, Q1, IF: 2.8

Structural Engineering and Mechanics

Techno-Press Journals

1225-4568

2019

8

Experimental study on ultimate strength of steel-welded ring-stiffened coinical shell under external hydrostatic pressure

Đỗ Quang Thắng

SCIE, Q1, IF: 2.71

Marine Structures

Elsevier

 

0951-8339

2019

9

Study on dynamic behavior of unmanned surface vehicle-linked unmanned underwater vehicle system for underwater exploration

Đỗ Quang Thắng

SCI, Q1, IF: 3.28

Sensors

MDPI

1424-8220

2020

10

A new formulation for predicting the extent damage of steel stiffened cylinders subjected to dynamic lateral mass impact

Đỗ Quang Thắng

SCIE, Q1, IF: 2.47

Applied Sciences

 

 

 

MDPI

2076-3417

2020

11

Ultimate strength formulae of intact and damaged ring-stiffened cylinders under external hydrostatic Pressure

Đỗ Quang Thắng

Scopus

Chinese Journal of Ship Research

Chinese Journal of Ship Research

1673-3185

2020

12

Land and Marine-based Structures subjected to Explosion Loading : A review on Critical Transportation and Infrastructure

Đỗ Quang Thắng

Scopus

Procedia Structural Integrity

Elsevier

 

2452-3216

2020

13

Optimal design of longitudinal stiffeners of unsymmetric plate girders subjected to pure bending

Đỗ Quang Thắng

SCI, Q1, IF: 3.07

Ocean Engineering

Elsevier

 

0029-8018

2020

14

Movement and vaporization of the single liquefied petroleum gas droplet after injection into the intake manifold.

Nguyễn Thanh Tuấn

Scopus

International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology

ICMA

0976-6480

2020

15

Stochastic Perturbation-Based Finite Element for Free Vibration of Functionally Graded Beams with an Uncertain Elastic Modulus

Nguyễn Văn Thuần

SCIE, Q2, IF: 1.0

Mechanics of Composite Materials

Springer

15738922

2020

16

Investigation into the effect of random material properties on the variability of natural frequency of functionally graded beam

Nguyễn Văn Thuần

SCIE, Q2, IF: 1.52

KSCE Journal of Civil Engineering

Springer

12267988

2016

17

Evaluation of cavitation erosion of a propeller blade surface made of composite materials

Phạm Thanh Nhựt

SCIE, Q2, IF: 1.35

Journal of Mechanical Science and Technology

Springer

1738494X

2016

18

Mechanical properties of coconut trunk particle/polyester composite based on alkali treatment

Phạm Thanh Nhựt

SCIE, Q3, IF: 0.52

Advanced composites letters

SAGE

09636935

2020

19 Station-keeping Control of a Hovering Over- actuated Autonomous Underwater Vehicle Under Ocean Current Effects and Model Uncertainties in Horizontal Plane Đỗ Quang Thắng  SCIE, Q1, IF: 3.75 IEEE Access IEEE 21693536 2021
20 Residualnultimate strength formulations of locally damaged steel stiffened cylinders under combined loads Đỗ Quang Thắng  SCIC, Q1, IF: 3.07

 

Elsevier

0029-8018

2021

 

 

  • Ngày cập nhật: 05/03/2021
  • Ngày đăng: 21/12/2020
In nội dung