Search

Định hướng nghiên cứu

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI, DỰ ÁN  

I. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA KHOA

I.1. Các hướng nghiên cứu cơ bản

        1. Phương pháp phần tử hữu hạn, Phân tích kết cấu tàu thủy, Sloshing trong két chứa tàu thủy.

        2. Dự đoán tuổi thọ của mối hàn siêu hợp kim.
        3. Ứng xử cơ học của vật liệu mới.
        4. Phân tích cấu trúc của vật liệu composite.
        5. Nghiên cứu cơ học vật rắn và các ứng dụng của nó trong phân tích công trình biển.

       6. Tự động hóa và tối ưu hóa thiết kế mẫu tàu đánh cá

       7. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng số giải các bài toán trong lĩnh vực Kỹ thuật  Giao thông.

        8. Phát triển các hệ thống lồng bè nuôi thủy sản trên biển bằng vật liệu thép và composites

I.2. Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

       1. Tự động hóa và tối ưu hóa thiết kế mẫu tàu đánh cá.

       2. Chống ô nhiễm môi trường do khí thải động cơ ô tô, tàu thủy.

       3. Ứng xử cơ học của vật liệu mới.

       4. Mô phỏng số, tối ưu hóa độ bền kết cấu tàu thủy và công trình biển trong hoạt động và tai nạn

       5. Phát triển các hệ thống lồng bè nuôi thủy sản trên biển bằng vật liệu thép và composites

 II. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

TT

Bộ môn

Tên đề tài, dự án

1

Kỹ thuật tàu thủy

1. Ứng dụng phương pháp mô phỏng số giải các bài toán trong lĩnh vực Kỹ thuật tàu thủy.

2. Công nghệ chế tạo tàu thủy bằng vật liệu mới.

3. Tự động hóa và tối ưu hóa thiết kế mẫu tàu đánh cá.

4. Mô phỏng số, tối ưu hóa độ bền kết cấu tàu thủy và công trình biển trong hoạt động và tai nạn

5. Phát triển các hệ thống lồng bè nuôi thủy sản trên biển bằng vật liệu thép và composites

2

Động lực

1. Sử dụng nhiên liệu thay thế cho ĐCĐT.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng TBNL tàu thủy.

3. Giám sát và chẩn đoán hệ động lực tàu thủy

3

Kỹ thuật ô tô

1. Chống ô nhiễm môi trường từ khí thải động cơ.

2. Ứng dụng phương pháp mô phỏng số trong chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của ô tô.

 

Nghiên cứu khoa học

Các công trình đã công bốCác công trình đã công bố

Các công trình đã công bố

Các công trình đã, đang nghiên cứuCác công trình đã, đang nghiên cứu

Các công trình đã, đang nghiên cứu

Các đề tài NCKH của Sinh viênCác đề tài NCKH của Sinh viên

Các đề tài NCKH của Sinh viên

Các định hướng nghiên cứuCác định hướng nghiên cứu

Các định hướng nghiên cứu

Các sản phẩm khoaCác sản phẩm khoa

Các sản phẩm khoa