Công trình KHCN của sinh viên

STT   Tên đề tài Mã số 
Chủ nghiệm
đề tài
1
Thiết kế chế tạo hệ thống thử nghiệm
cơ cấu nạp nhiên liệu khí hóa lỏng 
(LPG) cho động cơ diesel D12. 
 SV2008-13-06  Trần Tuấn Anh
2 Viết phần mềm lựa chọn tối ưu các
yếu tố hình học của tàu đánh bắt hải 
sản xa bờ Miền Nam việt Nam
 SV2008-13-07  Nguyễn Tấn Đắc
3 Nghiên cứu phần mềm Maxsurf trong
mô phỏng động lực học tàu
 SV2008-13-08  Lương Ngọc Nhật Lâm
4 Nghiên cứu thuật toán spline ứng dụng
trong khai triển bề mặt vỏ tàu
 SV2008-13-09  Nguyễn Văn Thức
5
Nghiên cứu chế thử bộ điều khiển 
cung cấp gaz cho hệ thống chạy hốn
hợp nhiên liệu diessel – LPG của
động cơ D12
 SV2008-13-10  Phạm Văn Toản
6 Tính toán sức bền cầu nối tàu hai thân  SV2008-13-11  Huỳnh Trung Kiên
 Viết chương trình vẽ đường hình tàu
 đánh cá vỏ gỗ theo mẫu truyền thống
 SV2011-13-06   Bùi Công Lộc
 8  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử
nghiệm mô hình tàu lặn phục vụ du lịch
biển tại Nha Trang
 SV2012-13-06
 
 Nhóm 4 SV
 9  Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình
ô tô sử dụng năng lượng mặt trời kết
hợp năng lượng điện, vận tốc khoảng
30 km/h
 SV2012-13-03 Nguyễn Hồng Quân 
 10  Nghiên cứu ứng dụng lí thuyết điều
khiên mờ để thiết kế, chế tạo bộ điều
tốc điện tử dùng cho động cơ thủy 
YANMAR - 3SM
 SV2012-13-04  Trần Văn Tiếp
11   Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ điều
khiển quá trình phun nhiên liệu cho động
cơ Honda lắp trên xe sinh thái tham dự
cuộc thi tiết liệm nhiên liệu năm 2012
do hãng Honda tổ chức
 SV 2012-13-08  Bùi Thanh Tài

 

In nội dung

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN GIAN ĐOẠN 2016-nay

 

TT

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo vỏ ô tô sinh thái bằng vật liệu composite cốt sợi Carbon (SV2019-13-03).

Sinh viên

05/2019

05/2020

2

Nghiên cứu sử dụng hai nguồn năng lượng trên ô tô mô hình phục vụ đào tạo và quảng bá ngành Kỹ thuật ô tô (SV2019-13-15).

Sinh viên

12/2019

12/2020

3

SV2018-13-17: Thiết kế, chế tạo mô hình ô tô 2 chỗ ngồi phục vụ đào tạo và quảng bá tuyển sinh ngành Kỹ thuật Ô tô.

Sinh viên

05/2018

05/2019

4

Nghiên cứu cải hoán hệ thống nhiên liệu trên động cơ Honda 110cc phục vụ thi xe sinh thái và quảng bá ngành ô tô (SV2019-13-13).

Sinh viên

12/2019

12/2020

5

Nghiên cứu chế tạo hợp lý khung ô tô sinh thái phục vụ đào tạo và quảng bá ngành Kỹ thuật ô tô (SV2019-13-14).

Sinh viên

06/2019

06/2020

6

Thiết kế, chế tạo mô hình tàu Container bằng công nghệ in 3D

Sinh viên

 

06/2019

06/2020

7

Thiết kế và chế tạo hệ thống hỗ trợ giúp xe đạp hoạt động được trên mặt nước

Sinh viên

06/2019

06/2020

8

Thiết kế, chế tạo sa bàn cảng Container

Sinh viên

 

06/2019

06/2020

9

Thiết kế, chế tạo bể nước di động phục vụ đào tạo ngành KTTT

Sinh viên

06/2019

06/2020

 
In nội dung

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chưa có nội dung nào