Search

LIÊN CHI HỘI

Hiện nay các hoạt động của Liên chi Hội khoa Kỹ thuật Giao Thông song hành với các hoạt động của Đoàn khoa.
Cơ cấu nhân sự hiện nay bao gồm:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

SĐT

Email

1

Nguyễn Duy Hòa

Liên chi hội trưởng 58 CNOT-3 01633883244 duyhoa.nguyen98@gmail.com

2

Trương Văn Sơn

Liên chi hội phó 58 KHHH 0976603444 truongvanson.C1@gmail.com

 

ĐOÀN VIÊN - THANH NIÊN KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG RA SỨC HỌC TẬP - RÈN LUYỆN - PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN TỐT 7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM 

 

Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoaBan chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa

Cơ sở vật chấtCơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Giới thiệu khoaGiới thiệu khoa

Giới thiệu khoa

Các tổ chức đoàn thểCác tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn bộ phậnCông đoàn bộ phận

Công đoàn bộ phận

Cựu Sinh viênCựu Sinh viên

Cựu Sinh viên

Chi bộChi bộ

Chi bộ

Đoàn KhoaĐoàn Khoa

Đoàn Khoa

Liên chi hộiLiên chi hội

Liên chi hội