Search

CHI BỘ KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Chi bộ khoa Kỹ thuật Giao Thông được thành lập ngày 01/12/2007, trải qua giai đoạn hơn 10 năm hiện nay chi bộ có 12 đồng chí đảng viên là giảng viên, viên chức và sinh viên thuộc khoa KTGT.

Hiện nay, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi uỷ  chi bộ gồm 03 đồng chí: 

- Đ/c Huỳnh Văn Vũ - Bí  thư Chi bộ;

- Đ/c Lê Xuân Chí - Phó bí thư; 

- Đ/c Nguyễn Văn Thuần – Chi ủy viên.

       Là tổ chức Đảng tại đơn vị, Chi bộ khoa Kỹ thuật Giao thông luôn theo dõi, nghiên cứu chỉ đạo về mặt tổ chức cán bộ, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ... các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong khoa. Cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn là người gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ. Các nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động của Chi bộ theo hướng thực thiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng trên các công tác chính

I- Công tác tổ chức

  1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng
  2. Công tác đảng viên (Giáo dục, quản lý, phân công công tác, phát triển đảng, …)
  3. Công tác cán bộ
  4. Bảo vệ chính trị nội bộ

II- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật

  1. Công tác kiểm tra, giám sát
  2. Khen thưởng, kỷ luật

III- Công tác vận động quần chúng

Hoạt động của chi uỷ

       - Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên

       - Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

       - Lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở

 Thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng ở chi bộ

       + Tăng cường giáo dục nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

       + Góp phần tuyên truyền, cổ vũ cán bộ viên chức trong đơn vị và sinh viên đẩy mạnh phong trào thi đua lao động & học tập và rèn luyện tốt

       + Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ viên chức, đảng viên và sinh viên

       + Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá, bồi dưỡng, xây dựng con người mới với những đức tính, phẩm chất tốt đẹp.

       + Trực tiếp tham gia đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh.

       + Chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định của Đảng về bảo vệ Đảng, xử lý kịp thời những thông tin bịa đặt, hoạt động tán phát tài liệu, thư nặc danh, mạo danh có nội dung xấu.

 


THÔNG TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

 
 
 

 

Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoaBan chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa

Cơ sở vật chấtCơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Giới thiệu khoaGiới thiệu khoa

Giới thiệu khoa

Các tổ chức đoàn thểCác tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn bộ phậnCông đoàn bộ phận

Công đoàn bộ phận

Cựu Sinh viênCựu Sinh viên

Cựu Sinh viên

Chi bộChi bộ

Chi bộ

Đoàn KhoaĐoàn Khoa

Đoàn Khoa

Liên chi hộiLiên chi hội

Liên chi hội