Thông báo v/v thu nhận đồ án/khóa luận

  • 06-07-2022
  • /
  • Khoa KTGT
  • 882
  • Đào tạo
Theo QĐ số 1286/QĐ-ĐHNT, ngày 02/12/2021, “Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy”, Khoản II, mục 17. Tổ chức lưu trữ ĐAKL.
“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”
Tải tệp | Xem trực tuyến
Thông báo v/v thu nhận đồ án/khóa luận

Thư viện triển khai thu nhận khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 như sau:

- Đối với SV đạt 9,0 trở lên: Nộp bản 1 bản in khóa luận/ đồ án chính thức đã hoà thiện và 1 đĩa CD- ROM toàn văn của khóa luận với định dạng file *.pdf (Có nội dung, trình tự giống hệt bản in) về Thư viện. (Xem thêm trên web Thư viện Thủ tục thanh toán ra trường)

- Đối với SV đạt 5,0 đến dưới 9,0 điểm: Lớp trưởng tổng hợp file toàn văn Đồ án/ khóa luận của các bạn trong lớp và chép chung 1 đĩa CD-ROM nộp về Thư viện. Hoặc chép toàn bộ ĐA/Khóa luận của lớp vào chung 1 thư mục (đặt tên theo lớp), nén lại và gửi qua email tv@ntu.edu.vn).
 
Mỗi file toàn văn dạng *.pdf là của 1 sinh viên, có nội dung, trình tự giống hệt
bản in hoàn thiện đã bảo vệ tốt nghiệp. Nhãn đĩa CD-ROM ghi thông tin: Khoa/viện,
ngành – Khóa - Tên lớp.
 
Lưu ý: Mỗi file khóa luận được lưu tên theo mẫu: MSSV_Họ tên_Số điểm
 
Ví dụ:
 
Họ tên sinh viên: Nguyễn Minh Trí
MSSV: 57137041
Điểm bảo vệ ĐA/khóa luận TN: 7,5 điểm
 
→ Lưu file toàn văn Khóa luận có tên là: 57137041_NguyenMinhTri_7.5d.pdf
 
Những SV không nộp Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, Thư viện sẽ tổng hợp danh sách báo cáo Nhà Trường để tạm hoãn cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.
Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa và sinh viên

Bài viết trước

Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa và sinh viên
Khoa KTGT nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên - đợt 1 năm 2023

Tin tiếp theo

Khoa KTGT nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên - đợt 1 năm 2023

Bài viết liên quan

Khoa KTGT nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên - đợt 1 năm 2023
06/03/2023

Khoa KTGT nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên - đợt 1 năm 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG, NHIỆM KỲ 2022-2025
15/10/2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG, NHIỆM KỲ 2022-2025

Khoa Kỹ thuật Giao thông - NTU hân hoan chào đón Tân sinh viên K64
13/10/2022

Khoa Kỹ thuật Giao thông - NTU hân hoan chào đón Tân sinh viên K64

Ba học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ 9/2022
09/10/2022

Ba học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ 9/2022