THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

  • 02-08-2022
  • /
  • Khoa KTGT
  • 82
  • Đào tạo

Kết quả xét tốt nghiệp năm 2022

Tải tệp | Xem trực tuyến
THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

Trường Đại học Nha Trang tổ chức  thành công Hội thảo khoa học về  cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano

Bài viết trước

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano

Bài viết liên quan

Trường Đại học Nha Trang tổ chức  thành công Hội thảo khoa học về  cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano
17/07/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thành công Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu và công nghệ nano

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 60 NĂM 2022
15/07/2022

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 60 NĂM 2022

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông
06/07/2022

Sôi nổi các hoạt động tại “Câu lạc bộ chuyên ngành” lần 3 của Khoa Kỹ thuật Giao thông

Thông báo v/v thu nhận đồ án/khóa luận
06/07/2022

Thông báo v/v thu nhận đồ án/khóa luận