Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV

  • 07-07-2021
  • /
  • Khoa KTGT
  • 53

Theo quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 01/07/2020 của Trưởng Khoa KTGT về thành lập Hội đồng đánh giá, nhiệm thu đề tài NCKH SV-2020.

Theo quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 01/07/2020 của Trưởng Khoa KTGT về thành lập Hội đồng đánh giá, nhiệm thu đề tài NCKH SV-2020. Đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình tàu cảnh sát biển Việt Nam bằng vật liệu FRP"

SVTH: Phạm Ngọc Thiện. GVHD: ThS. Đoàn Phước Thọ.
Thời gian: 8:00-9:30 ngày 10/07/2021 (sáng thứ 7)
Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên HHD sẽ họp online
Link Google Meet: meet.google.com/mpo-ydsm-gzn

Kính mời Quý thầy cô và mọi người quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

 

                                                                                                                  Nguồn: Đỗ Quang Thắng-Khoa KTGT

 

Cuộc thi online "RACING NTU 2021"

Bài viết trước

Cuộc thi online "RACING NTU 2021"
TỔNG KẾT CUỘC THI "RACING NTU 2021"

Bài viết tiếp theo

TỔNG KẾT CUỘC THI "RACING NTU 2021"

Bài viết liên quan

Cuộc thi online "RACING NTU 2021"
05/07/2021

Cuộc thi online "RACING NTU 2021"

Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
25/11/2020

Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội thao chào mừng ngày nhà gióa Việt Nam 20/11
25/11/2020

Hội thao chào mừng ngày nhà gióa Việt Nam 20/11