Search

Họp hội đồng tư vấn đề cương luận văn Chương trình thạc sĩ Cơ khí động lực lớp CKDL-2017

Trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Cơ khí động lực do Khoa Kỹ thuật Giao thông quản lý. Ngày 28.12.2018, Khoa KTGT tổ chức họp hội đồng tư vấn đề cương luận văn thạc sỹ cho 8 học viên cao học của lớp CKDL-2017

Hội đồng tư vấn bao gồm:

1.     PGS.TS. Trần Gia Thái – Chủ tịch

2.     TS. Phùng Minh Lộc - Ủy viên

3.     TS. Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên

4.     TS. Huỳnh Văn Vũ - Ủy viên

5.     TS. Phạm Thanh Nhựt - Ủy viên

6.     TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên

7.     TS. Nguyễn Văn Thuần - Ủy viên

8.     TS. Huỳnh Lê Hồng Thái - Ủy viên

Tại hội đồng, các học viên đã trình bày các nội dung chính của đề cương nghiên cứu như: lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả và kế hoạch triển khai thực hiện đề tài. Các thành viên trong hội đồng đưa ra những nhận xét, trao đổi, góp ý và gợi dẫn khoa học giúp các học viên có thêm cơ sở để chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương luận văn.

Hội đồng làm việc trong không khí nghiêm túc, khoa học và cởi mở, giúp các học viên có định hướng khoa học tốt trong lựa chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu... Ngoài việc lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến của hội đồng, học viên cũng nêu ra những băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề nghiên cứu thuộc đề tài với mong muốn nhận được những ý kiến tư vấn, định hướng về nội dung, phương pháp nghiên cứu từ các thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, các chuyên gia đầu ngành.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ đã kết thúc tốt đẹp. Đây là cơ hội để các học viên tiếp thu những nhận xét, đánh giá có tính chất gợi mở, định hướng nghiên cứu để có thêm cơ sở khoa học hoàn thiện luận văn chuẩn bị cho lễ bảo vệ chính thức dự kiến sẽ được diễn ra sau 6 tháng tới.

Một số hình ảnh:  • Chia sẻ

Bài viết trước

Lễ công bố và trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy

Bài tiếp tiếp theo

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hồ Trung Phước