SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CÁC SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH VÀ GẦN ĐÂY KHOA ĐÃ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐƯỢC

1. Mô hình Tàu ngầm
2. Xe đạp nước bằng cánh nâng 
 3. Mô hình Tàu đệm khí

 
 4. Mô hình Tàu hai thân
 

 
 5. Bộ phối trộn tự động DO và SVO tạo nhiên liệu
        dùng cho động cơ Diesel tàu thủy cỡ nhỏ

 6. Điều tốc điện tử cho động cơ Diesel cỡ nhỏ
7. Bộ tự động điều khiển động cơ Diesel
 8. Xe ô tô điện - năng lượng mặt trời