CỰU SINH VIÊN

 

Kính gửi: Các thế hệ cựu sinh viên, học viên Khoa Kỹ thuật Giao thông – Trường Đại học Nha Trang, bao gồm các ngành nghề do Khoa đã từng quản lý: Cơ khí tàu thuyền, Cơ khí Động lực Ô tô, Cơ khí Động lực Tàu thủy, Cơ điện lạnh, Khoa học Hàng Hải, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Ô tô.

Khoa Kỹ thuật Giao thông ngày nay tiền thân là Khoa Cơ khí Tàu thuyền, Khoa Cơ khí trước đây, hiện đang quản lý 03 Bộ môn: Kỹ thuật Tàu thuỷ, Động lực và Kỹ thuật Ô tô. Mặc dù mới đổi tên từ năm 2011, nhưng tiền thân các bộ môn trực thuộc Khoa Kỹ thuật Giao thông ngày nay là một trong những bộ môn đầu tiên được thành lập tại Đại học Nha Trang, gắn liền với lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Cho đến nay, Khoa đã góp phần đào tạo thành công nhiều thế hệ sinh viên. Nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Nha Trang – cũng là mốc son Khoa Kỹ thuật Giao thông hoàn thành chặng đường 60 năm đầy gian lao và vinh quang, Ban chủ nhiệm khoa trân trọng kính mời các thế hệ cựu sinh viên của khoa về dự lễ kỷ niệm – cùng ôn lại những năm tháng tươi đẹp thời sinh viên dưới mái trường thân yêu, đồng thời gặp gỡ giao lưu cùng các cựu sinh viên đã từng học tập và trưởng thành tại nơi đây.
Thư mời tham dự PDF (file đính kèm)


Danh sách các thế hệ cựu sinh viên khoa KTGT: 

Khóa 36: 36CK-1, 36CK-2

Khóa 37:  37CK-B, 37CKOT, 37DLTT 


Khóa 38: 38CK-B, 38CKOT, 38TT 

Khóa 39: 39CKOT-1, 39CKOT-2, 39DLTT, 39TT-1, 39TT-2

Khóa 40: 40CKOT, 40DLTT, 40TT

Khóa 41: 41CKOT, 41DLTT, 41TT-1, 41TT-2

Khóa 42: 42CKOT, 42DLTT, 42TT-1, 42TT-2

Khóa 43:  43DLTT, 43TT, 43CKOT

Khóa 44:  44DLTT, 44TT44CKOT

Khóa 45:  45DLTT, 45TT-1, 45TT-2, 45CKOT

Khóa 46:  46DLTT, 46TT-1, 46TT-2, 46CKOT

Khóa 47:  47DLTT, 47TT-1, 47TT-2, 47CKOT

Khóa 48:  48DLTT, 48TT-1, 48TT-2, 48TT-3, 48CKOT

Khóa 49:  49DLTT, 49TT-1, 49TT-2, 49CKOT

Khóa 50:  50DLTT, 50TT-1, 50TT-2, 50TT-3, 50CKOT

Khóa 51:  51DLTT, 51TT-1, 51TT-2, 51CKOT

Khóa 52:  52DLTT, 52TT, 52CKOT

Khóa 53:  53KTTT, 53CNOT

Khóa 54:  54KTTT, 54CNOT

Khóa 55:  55KTTT, 55CNOT, 55KHHH

Khóa 56:  56KTTT, 56CNOT-1, 56CNOT-2, 56KHHH