THÔNG BÁO

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 2021

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

- Thông tin liên hệ:

Trưởng bộ môn TS. Huỳnh Lê Hồng Thái

Số điện thoại: 0834310781

Email: thai@ntu.edu.vn

  • Trinh chieu 3
  • anh 3
  • Trinh chieu 4
  • Trinh chieu 4
  • trinh chieu 7