TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

Sách và giáo trình

SỐ TT TÊN TÀI LIỆU 
[1] PGS. Quách Đình Liên, PGS. Nguyễn Văn Nhận, “Nguyên lý động cơ đốt trong tàu cá”, NXB Nông nghiệp, 1992
[2]  PGS-TS. Quách Đình Liên, “Lý thuyết ma sát và bôi trơn”, Trường đại học Thủy sản, 1997.
[3] PGS-TS. Quách Đình Liên, “Vật liệu chất dẻo - các tính chất Tribology”, Trường đại học Thủy sản - Nha Trang 1997. 
[4] PGS-TS. Quách Đình Liên, “Polyme và một số ứng dụng trong chế tạo máy”, Trường đại học Thủy sản - Nha Trang 1993.  
[5] Nguyễn Đình Long, “Trang bị động lực”, NXN Nông nghiệp 1994. 
[6] Phùng Minh Lộc, “Khai thác kỹ thuật Hệ động lực tàu thuỷ”, Bài giảng, 2006.
[7] Hồ Đức Tuấn, "Kỹ thuật an toàn và môi trường". Bài giảng, 2006. 
[8] Hồ Đức Tuấn, "Thiết bị thuỷ khí". Bài giảng, 2007.
[9]  Phùng Minh Lộc, Tô Văn Phương, "Đại cương Hàng hải. Bài giảng 2015
[10] Nguyễn Đình Long, "Thủy lực môi trường" Bài giảng 2015
[11] Hồ Đức Tuấn, Nguyễn Thái Vũ, "Bảo dưỡng tàu thủy" Bài giảng 2015 
[12] Hồ Đức Tuấn, "Quản lý khai thác cảng" Bài giảng 2016
[13] Nguyễn Thái Vũ, "Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa & ĐAMH" Bài giảng 2016
[14] Phùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, "Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ diesel và mô hình mô phỏng" Tài liệu chuyên khảo 2018
[15]  Phùng Minh Lộc, "Quản lý đội tàu" Bài giảng 2016 
[16]  Hồ Đức Tuấn, "Bảo hiểm Hàng hải" Bài giảng 2016 
[17]  Phùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, “Sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy”. Bài giảng năm 2015
[18]  Phùng Minh Lộc “Động cơ đốt trong”. Bài giảng năm 2015
[19]  Phùng Minh Lộc, Lê Xuân Chí, “Động cơ đốt trong tàu thủy”. Bài giảng năm 2016
[20]  Hồ Đức Tuấn. Kỹ thuật an toàn và môi trường. Bài giảng 2015.
[21]  Hồ Đức Tuấn. Quản lý Khai thác cảng.  Bài giảng 2015.
[22]  Hồ Đức Tuấn. Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa. Bài giảng 2016.
[23]  Hồ Đức Tuấn. Bảo hiểm hàng hải. Bài giảng 2017.
[24]  Hồ Đức Tuấn. Thủy lực môi trường. Bài giảng 2019.
[25]  Hồ Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Lý. Tiếng Anh Hàng Hải. Tài liệu tham khảo 2019.
[26]  Nguyễn Thái Vũ. Giám định Hàng hải. Tài liệu tham khảo 2019