Học phần quản lý

SỐ TT

TÊN HỌC PHẦN QUẢN LÝ

SỐ TÍN CHỈ

1

Cảng nội địa (ICD)

2

2

Chuyên đề tốt nghiệp 1&2 (Quản lý HH&Logistics)

5

3

Chuyên đề tốt nghiệp 1&2 (Kỹ thuật cơ khí động lực)

8

4

Đại lý tàu biển và giao nhận

2

5

ĐAMH Hệ thống truyền động và điều khiển

1

6

ĐAMH Quản lý khai thác cảng

1

7

ĐAMH Thiết bị năng lượng tàu thủy

1

8

ĐAMH Vận hành, sửa chữa hệ động lực tàu thủy

1

9

Địa lý vận tải và Vận tải đa phương thức

3

10

Điện tàu thủy

2

11

ĐAMH Động cơ đốt trong

1

12

Động cơ đốt trong

4

13

Động cơ đốt trong 1

2

14

Động cơ đốt trong 2

4

15

Động cơ đốt trong tàu thủy

4

16

Giám định và Bảo hiểm hàng hải

4

17

Hệ thống điều khiển

3

18

Hệ thống truyền động

3

19

Hệ thống tự động điều khiển tàu thủy

3

20

Khai thác kỹ thuật máy động lực

3

21

Kỹ thuật an toàn (Kỹ thuật cơ khí động lực)

2

22

Kỹ thuật an toàn Kỹ thuật ô tô

2

23

Quản lý an toàn hàng hải

2

24

Kỹ thuật an toàn Kỹ thuật tàu thủy

2

25

Kỹ thuật an toàn và môi trường

2

26

Kỹ thuật giám sát và chẩn đoán

2

27

Kỹ thuật thủy khí

3

28

Kỹ thuật tribology

2

29

Ma sát học

2

30

Máy nâng chuyển

2

31

Máy tàu thủy

4

32

Máy khai thác

3

33

Máy phụ tàu thủy

2

34

Nhập môn Quản lý hàng hải và Logistics

1

35

Nhập môn Kỹ thuật cơ khí động lực

1

36

Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng

2

37

Nồi hơi

2

38

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Quản lý HH&Logistics)

2

39

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Kỹ thuật cơ khí động lực)

2

40

Quản lý đội tàu

3

41

Quản lý và khai thác cảng

3

42

Sửa chữa máy động lực

3

43

Sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

3

44

Thiết bị năng lượng tàu thủy

3

45

Thủy lực môi trường

3

46

Tiếng Anh chuyên ngành (Kỹ thuật cơ khí động lực)

3

47

Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Quản lý HH&Logistics)

3

48

Tiếng Anh chuyên ngành 2 (Quản lý HH&Logistics)

3

49

Trang bị điện- điện tử máy động lực

3

50

TTập Cấu tạo tàu thủy và cảng biển (4 tuần)

2

51

TTập Chuyên ngành Quản lý HH&Logistics (8 tuần)

3

52

TTập Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (8 tuần)

3

53

TTập tốt nghiệp Quản lý HH&Logistics

2

54

TTập tốt nghiệp Kỹ thuật cơ khí động lực

2

55

Tự động hóa Thiết bị năng lượng tàu thủy

3

56

Vận hành, sửa chữa hệ động lực tàu thủy

3

57

Xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp

2