Thông báo

Thông báo hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp trường

  • 13/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1071/QĐ-ĐHNT ngày 14/10/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Trường ngành Kỹ thuật cơ khí động lực cho NCS

 “Nghiên cứu giám sát dao động trên động cơ tua bin khí tàu thủy”

Nghiên cứu sinh: Lưu Minh Hải

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực     

Mã số: 9520116

Được tổ chức vào hồi: 8 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2021,
Hình thức : Trực tuyến (đường link : https://meet.google.com/zrj-iyik-bwg 

          Khoa KTGT trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các Quý vị quan tâm đến các đề tài này  tham dự buổi đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp Trường                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Nguồn: Khoa KTGT