Thông báo

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 3 năm học 2020-2021

  • 14/08/2021
Thân gửi các em sinh viên Danh sách tốt nghiệp quý 4 năm 2020 của khoa KTGT bao gồm các ngành: Công nghệ KTOT, Kỹ thuật tàu thủy và Khoa học Hàng Hải như file đính kèm.
 
Các em kiểm tra thông tin của mình nếu có gì sai sót thì phản hồi cho TK khoa.
 
 
Nguồn: Khoa KTGT