Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

  • 13-06-2020
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 290
Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-ĐHNT ngày 12/05/2020 của Hiệu trưởng-Trường Đại học Nha Trang. Ngày 05 tháng 06 năm 2020, tại phòng họp khoa, các hội đồng đã tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ cho học viên lớp 59CH. Kết quả 01 đề tài xếp loại Khá, 02 đề tài xếp loại giỏi.

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-ĐHNT ngày 12/05/2020 của Hiệu trưởng-Trường Đại học Nha Trang. Ngày 05 tháng 06 năm 2020, tại phòng họp khoa, các hội đồng đã tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ cho học viên lớp 59CH. Kết quả 01 đề tài xếp loại Khá, 02 đề tài xếp loại giỏi.

Các đề tài được học viên bảo vệ thành công bao gồm:

1. Phạm Văn Doanh (Mã HV: 59CH284)

Tên đề tài: “Nghiên cứu mô phỏng số chu trình công tác của động cơ KTA19M3”

2. Vũ Hồng Nam (Mã HV: 59CH286)

Tên đề tài: “Thiết kế thiết bị chuẩn đoán hệ thống phun nhiên liệu kiểu cơ khí của động cơ diesel”

3.Nguyễn Văn Hiền (Mã HV: 59DT33)

Tên đề tài: “Ứng dụng lý thuyết CFD để tính toán sức cản tàu cao tốc vỏ composites”

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:


                                                                                         Nguồn: Khoa KTGT
Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Jacques ivo Cousteau

Bài viết trước

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Jacques ivo Cousteau
TỔNG KẾT CUỘC THI "RACING NTU 2021"

Bài viết tiếp theo

TỔNG KẾT CUỘC THI "RACING NTU 2021"

Bài viết liên quan

Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV
07/07/2021

Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV

Cuộc thi online "RACING NTU 2021"
05/07/2021

Cuộc thi online "RACING NTU 2021"

Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
25/11/2020

Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11