Thông tin liên hệ

Quý khách và sinh viên có nhu cầu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan thuộc quản lý của Khoa Công nghệ Thực phẩm, vui lòng liên hệ trức tiếp tại văn phòng khoa, hoặc qua điện thoại, email trong giờ hành chính

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

0258.2471387

0258 3838 1147

Hộp thư

ktgtt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...

Văn phòng Khoa

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)