Nghiên cứu khoa học - Bộ môn động lực

Các hướng nghiên cứu chính

 

Nghiên cứu lý thuyết:

- Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ diesel tàu thủy
- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ diesel trung, cao tốc; 
- Giám sát và Cảnh báo sự cố hệ động lực.

Nghiên cứu ứng dụng:

- Xây dựng các phần mềm thiết kế tính toán;

- Thiết kế, chế tạo các thiết bị:Giám sát, cảnh báo sự cố; Kiểm tra an toàn kỹ thuật;

- Thiết kế, chế tạo các thiết bịthí nghiệm, mô hình học cụ phục vụ cho sản xuất và đào tạo; …

Các nhóm nghiên cứu

  • Nhiên liệu sinh học: TS-GVC. Phùng Minh Lộc, Ths. Hồ Đức Tuấn.
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ động lực tàu thủy: TS-GVC. Phùng Minh Lộc, Ths-GVC. Nguyễn Thái Vũ, Ths. Đoàn Phước Thọ, Ths. Lê Xuân Chí, Ths. Phạm Trọng Hợp
  • Mô hình hóa, mô phỏng bằng máy tính và các phần mềm chuyên dụng: Ths. Hồ Đức Tuấn, Ths. Đoàn Phước Thọ