• Trinh chieu 3
  • anh 2
  • anh 3
  • Trinh chieu 4
  • Trinh chieu 4
  • trinh chieu 7
Hội nghị công giới góp ý, đánh giá chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật tàu thủy bậc đại học, 2016-2020
20/12/2020
Hội nghị công giới góp ý, đánh giá chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật tàu thủy bậc đại học, 2016-2020

Theo kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo của trường,  Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy, Khoa Kỹ thuật Giao thông tổ chức Hội nghị Công giới góp ý, đánh giá chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Tàu thủy, bậc Đại học giai đoạn 2016-2020.

 

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

- Thông tin liên hệ: Trưởng bộ môn TS. Huỳnh Lê Hồng Thái, số điện thoại: 083431781

 

THÔNG BÁO

Bộ sưu tập ảnh